IT - BOZP  *** Martin Krejčíček ***

Nabídka:
Hlavní stránka
Informace o festivalu
Kdo byl Fratišek Lýsek
Zapsaný spolek FPFL
VII. ročník 2010
VIII. ročník 2011
IX. ročník 2012
X. ročník 2013
XI. ročník 2014
XII. ročník 2015
XIII. ročník 2016
XIV. ročník 2017
XV. ročník 2018
XVI. ročník 2019
XVII. ročník 2020
XVII. ročník 2022
XVIII. ročník 2023
Festivalové střípky
Minulé ročníky
Fotogalerie
Obce festivalu
Ubytování a stravování
Turistika
Kontakty

AKTUALITY:


UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY

Změna adresy a informace o datové schránce
Info ZDE

XVII. ROČNÍK 2023 ZDE

Stará Ves 10.6.2022
Folklorní večer na zámku
foto ZDE

Stará Ves 4.6.2022
Obecní slavnosti
foto ZDE

Stará Ves 3.6.2022
Zámecké arkády
foto ZDE

Jistebník 21.5.2022
foto ZDE

Proskovice 30.4.2022
foto ZDE

Proskovice 29.4.2022
foto ZDE

SCHŮZE 2022
Schůze zástupců obcí k programu FPFL 2022 v Proskovicích
foto ZDE

XVII. ROČNÍK 2022 ZDE
MINULÉ ROČNÍKY ZDE
XVII. ROČNÍK 2020 ZDE
Stará Ves 2019
Staroveské arkády
foto ZDE

Stará Ves 2019
Folklór v zámeckém parku
foto ZDE

Stará Ves 2019
Obecní slavnosti - jizda kole obila
foto ZDE

Stará Ves 2019
Koncert pěveckých sborů
foto ZDE

Jistebník 2019
Koncert
foto ZDE

Jistebník 2019
Náves Jistebnických zpěváčků
foto ZDE

Jistebník 2019
Pochod Poodřím krajem Jistebnických zpěváčků
foto ZDE

Jistebník 2019
Pochod Poodřím krajem Jistebnických zpěváčků
Čti ZDE

Proskovice 2019
U Psotů

foto ZDE

Proskovice 2019
škola

foto ZDE

Tisková zpráva
setkání organizátorů folklórních festivalů
Čti ZDE

XVI. ROČNÍK 2019 ZDE

Schůze spolku 2019
foto ZDE

Libor Lýsek
(1930)-(†2019)
Čti ZDE

Marie Kučerová
(1924)-(†2019)
Čti ZDE


Kdo byl František Lýsek


 Lýsek František
 Lýsek František (* 2.5.1904 Ostrava - Proskovice, +16.1.1977 Brno), profesor PdF Masarykovy univerzity v Brně, český sbormistr, hudební pedagog, doktor věd o umění. Národní umělec (1975). Vedoucí katedry hudební výchovy (1952 - 1970), působil také na konzervatoři a JAMU. Autor metody nápěvkové intonace, řady monografií, např.: Cantus choralis infantium (1969), Vox liberorum (1976), kde výzkumem prokázal, že zpěv předchází řeč. Lýskovy dětské pěvecké sbory (během 50leté činnosti přes 10 tisíc dětí) Jistebničtí zpěváčci (1929 - 1938), Dětský sbor z Baťova (1938 - 1945) stály u zrodu estetické kategorie 20. stol. dětského sborově pěveckého umění a Brněnský dětský sbor (1945 - 1977) dovedl Lýsek ke světovému věhlasu. Zapsal kolem 1400 lašských a slezských lidových písní.
Součástí programu jsou semináře pro učitele hudební výchovy, sbormistry a zájemce s tématikou současnosti i historie pěveckých sborů a folkorních souborů, jejich interpretů, zajímavostech a zvláštnostech jejich repertoáru a diskuse k tématům.
 
 Lýskovy dětské sbory
 Jistebničtí zpěváčci (1929 - 1938), dětský pěvecký sbor menšinové školy v Jistebníku nad Odrou (sborm. F.Lýsek), ustanovený min. školství jako první školský zájmový sbor (následován více než 300 dalšími sbory). Zpěváčci podnítili vznik původních skladeb pro dětské sbory, zpívali na Hradě (1933), na mezinárodním hudebním kongresu ve Vídni (1936), natočili dvě gramofonové desky, dokumentární film Melodie Beskyd (1935), stáli u zrodu moderní, nové estetické kategorie 20. stol. - dětské sborově pěvecké umění. Pro sbor F. Lýsek zharmonizoval lidové písně (sbírka „Pomněnky", 1937).

 Jistebničtí zpěváčci na návštěvě u prezidenta Masaryka
 
 Pokračovatelé tradice: Dětský sbor z Baťova (1938 - 1945) a především Brněnský dětský sbor (BDS, 1945 - 1977), který pozvedl dětské sborově pěvecké umění ke světovému věhlasu. Lýskův nadační fond (1994) založen býv. zpěváčky Lýskových sborů k rozvoji dětské zpěvnosti a hudebnosti.
 
 Dětský sbor z Baťova (1938- 1945), dětský pěvecký sbor pokusné hlavní školy v Otrokovicích - Baťově (pro něj F.Lýsek zharmonizoval lidové písně ve sbírce „Pampelišky" - 1941).
 
 Brněnský dětský sbor (1945 - 1977), dětský pěvecký sbor, založený a řízený Františkem Lýskem na střední škole v Brně, Kotlářská ul. (od r. 1994 sídlo Lýskova nadačního fondu, založeného býv. zpěváčky). BDS navázal na tradici Jistebnických zpěváčků (1929 - 1938) a Dětského sboru z Baťova (1938 - 1945). Pro BDS zharmonizoval F. Lýsek sbírku lidových písní „Sedmikrásky" (1952). BDS - nositel vyznamenání Za vynikající práci, vítěz soutěží (Llangolen, 1959, Grand Prix Montreux, 1971 aj.). Koncerty v rozhlase a televizi (Pražské jaro 1956, italské turné s FOK, s Moravanem, s Českou filharmonií 1958, 1965). Film „Děti a noty" (Stříbrný lev v Benátkách, 1964). Zlatá deska Supraphonu udělena gramodesce „BDS" (1977). Lýskovy sbory podnítily skladatelskou tvorbu pro dětské sbory. Během více než 50 leté činnosti sbormistra v nich zpívalo přes 10 tisíc dětí.
 
 Cena F. Lýska - za mimořádný přínos interpretační sbormistrovské a tvůrčí skladatelské činnosti každoročně udělují Nadace Český hudební fond, Unie českých pěveckých sborů a od r. 1997 i LNF. Poprvé udělena r. 1988 z rozhodnutí Ministerstva kultury na zahajovacím koncertu festivalu Svátky písní Olomouc.
 
 Lýskův nadační fond(1994) - pův. Nadace Františka Lýska (do r. 1997). Založen bývalými zpěváčky dětských pěveckých sborů Františka Lýska k zachování jeho uměleckého, vědeckého a pedagogického odkazu díla ). Cílem LNF je získávat prostředky pro rozvoj dětské zpěvnosti a hudebnosti v hudební výchově na základních školách a podporovat další hudebně pedagogickou činnost rozvíjením dětské zpěvnosti a sborově pěvecké aktivity dětí a mládeže školního věku. V čele LNF tříčlenná správní rada (předs. Mgr. Y. Dvořáková) a 15 čestných členů (pedagogů, skladatelů, hudebních kritiků a vědců, interpretů a organizátorů hudebního života z Brna, Liberce, Olomouce, Ostravy, Prahy). V rámci příprav na projekt Ministerstva kutury "Česká hudba 2004 (sto let Františka Lýska)" založili zpěváčci BDS 29.9.2003 v sídle LNF Společnost Františka Lýska (2003 - 2004) - (obč. sdružení v Brně v sídle LNF. Založili ji býv. zpěváčci Brněnského dětského sboru v rámci projektu Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů ( pod záštitou ministra kultury ČR) v Brně 15. - 20. 6. 2004. na festivalu proběhly výměnné koncerty ve 14 městech ČR Children for Children. Dne 19.6. před závěrečným koncertem také mezinárodní sympozium Horizonty dětské sborově pěvecké interpretace v evropském dialogu („Tvůrčí sbormistrovská dílna"), Slet zpěváčků aj.
 
IT - BOZP  *** Martin Krejčíček ***


Created by: Martin Krejčíček - KicaSoft © 2010-2023