IT - BOZP  *** Martin Krejčíček ***

Nabídka:
Hlavní stránka
Informace o festivalu
Kdo byl Fratišek Lýsek
Zapsaný spolek FPFL
VII. ročník 2010
VIII. ročník 2011
IX. ročník 2012
X. ročník 2013
XI. ročník 2014
XII. ročník 2015
XIII. ročník 2016
XIV. ročník 2017
XV. ročník 2018
XVI. ročník 2019
XVII. ročník 2020
XVII. ročník 2022
XVIII. ročník 2023
Festivalové střípky
Minulé ročníky
Fotogalerie
Obce festivalu
Ubytování a stravování
Turistika
Kontakty

AKTUALITY:


UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY

Změna adresy a informace o datové schránce
Info ZDE

XVII. ROČNÍK 2023 ZDE

Stará Ves 10.6.2022
Folklorní večer na zámku
foto ZDE

Stará Ves 4.6.2022
Obecní slavnosti
foto ZDE

Stará Ves 3.6.2022
Zámecké arkády
foto ZDE

Jistebník 21.5.2022
foto ZDE

Proskovice 30.4.2022
foto ZDE

Proskovice 29.4.2022
foto ZDE

SCHŮZE 2022
Schůze zástupců obcí k programu FPFL 2022 v Proskovicích
foto ZDE

XVII. ROČNÍK 2022 ZDE
MINULÉ ROČNÍKY ZDE
XVII. ROČNÍK 2020 ZDE
Stará Ves 2019
Staroveské arkády
foto ZDE

Stará Ves 2019
Folklór v zámeckém parku
foto ZDE

Stará Ves 2019
Obecní slavnosti - jizda kole obila
foto ZDE

Stará Ves 2019
Koncert pěveckých sborů
foto ZDE

Jistebník 2019
Koncert
foto ZDE

Jistebník 2019
Náves Jistebnických zpěváčků
foto ZDE

Jistebník 2019
Pochod Poodřím krajem Jistebnických zpěváčků
foto ZDE

Jistebník 2019
Pochod Poodřím krajem Jistebnických zpěváčků
Čti ZDE

Proskovice 2019
U Psotů

foto ZDE

Proskovice 2019
škola

foto ZDE

Tisková zpráva
setkání organizátorů folklórních festivalů
Čti ZDE

XVI. ROČNÍK 2019 ZDE

Schůze spolku 2019
foto ZDE

Libor Lýsek
(1930)-(†2019)
Čti ZDE

Marie Kučerová
(1924)-(†2019)
Čti ZDE


Minulé ročníkyZpráva o činnosti spolku za rok 2020

17. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska byl řádně připraven. Výbor spolku se postaral o organizaci festivalu, byly pozvány sbory a soubory, požádali jsme o dotaci KÚ Moravskoslezského kraje, pořádající obce a byli osloveni sponzoři. Podle plánu měl proběhnout FPFL 24.4. a 25.4.2020 v Proskovicích, 23.5.2020 v Jistebníku a 29.5.,30.5. a 12.6. 2020 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. V březnu byly vytisknuty programy – skládačky s uvedením vystupujících pěveckých sborů (10), folklorních souborů (10) a spoluúčastí dechových orchestrů (3).

10.3.2020 však vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření z důvodu pandemie koronaviru, proto jsme s přípravou propagace 17. ročníku FPFL přestali. Plakáty a sborník se již netiskly, počítali jsme s jejich využitím v roce 2021.

17.ročník festivalu byl zrušen – dotace a sponzorské dary byly vráceny, sbory a soubory byly odvolány. Z naplánovaných akcí se uskutečnil pouze workshop na téma Od kolíbky k muzice pro MŠ Proskovice a Stará Ves nad Ondřejnicí s lektorkou Mgr. Yvonou Voráčovou. Na základě členské schůze ze dne 11.3.2020 jsme pořídili digitální fotoaparát se clonou.

Zrušení FPFL bylo oznámeno KÚ Moravskoslezského kraje-odboru kultury, pořádajícím obcím, vedoucím pěveckých sborů a folklorních souborů. Prostřednictvím obecních zpravodajů a webových stránek obcí a spolku byla informována veřejnost.

 

Marie Matějová, předsedkyně spolkuJak to vidím já…

Úvod ke Sborníku 17. ročníku FPFL

 

Někdy jen obtížně hledáme slova, kterými bychom vyjádřili své pocity, nálady, duševní stav, radost či smutek. Něžně, s citem a v symbióze se stavem naší duše to nevtíravě dokáže vyjádřit hudba.

V poloze nejpřirozenější to je zpěv ve spojení s naším mateřským jazykem. Pokud dokážeme vnímat melodii jazyka, celé naše pozemské bytí je spojeno s hudebními prožitky. Je to dar, skrze něhož se můžeme dostat až k nejhlubší intimitě naší duše.

„Dokážu si představit, jak je vaše země krásná…“ – častá slova zahraničních účastníků mezinárodních hudebních setkání na celém světě. Oceňují krásu lidových krojů, choreografii lidových tanců, pestrost a prezentaci našich lidových zvyků v podání folklórních souborů, oceňují poezii a melodičnost našich lidových písní i jejich sborové úpravy. To vše nám nabízí i letošní bohatá dramaturgie festivalových programů.  

„Recte enim tales sunt scribe docti, qui forint, fulgebunt et qui ad musicam erudiunt multos, quasi stelle in perpetum aeternitates!“ ( „Vždyť právem vzdělanci jsou ti, kteří svým bytím dokáží stále zářit jako hvězdy na věčnosti a k hudbě vzdělávají mnohé!“) – jako bychom „ mrtvým“ jazykem mluvili o  „živém“ odkazu Františka Lýska, jenž inspiroval zakladatele Festivalu Poodří . Je třeba ukázat cestu ,a to František Lýsek celý svůj život, který zasvětil dětskému sborovému zpěvu, dělal („… vše nejlepší se začíná rozvíjet ve věku dětském…“ F.L.).

Nelze pominout jeho sběratelskou činnost ( přes jeden tisíc čtyři sta místních lidových písní) – i  na tomto základě vyrůstaly další pěvecké sbory a folklórní soubory našeho regionu, který se má v rámci České republiky čím chlubit. Je potěšitelné, že v počtu pěveckých sborů ,uměleckých  seskupení a folklórních souborů zaujímá Moravskoslezský kraj přední místa.

Pestrost a žánrová rozmanitost koncertních programů účinkujících v rámci festivalových vystoupení a jejich vysoká umělecká úroveň jistě naplňuje odkaz a představu našeho lašského rodáka. Vždyť i jeho úpravy lidových písní nechybí v koncertních programech žádného hudebního tělesa! („…zpěv je nejkrásnější mluva…“ F.L.). Mnohé okamžiky ze společných zkoušek, koncertů a nekonečného množství chvil před posluchači a v pospolitosti s nimi zůstávají v našem podvědomí , a ač jakoby zapomenuty, občas se v naší mysli vynoří. Rostoucí zájem o účast na festivalu je podmíněn nejen bohatým hudebním zázemím, ale také velkým posluchačským zájmem lidí ze širokého okolí. Je to rovněž dáno neúnavnou a mravenčí prací všech, kteří se na přípravě a realizaci festivalu podílejí.

„Benedicite musicam omnes virtutes eius, ministri, qui facitis voluntatem eius.Vivat, crescat, floreat!“

„Chvalte hudbu vší silou jako služebníci, kteří naplňují její vůli. Ať žije, rozvíjí se a vzkvétá!“                                    

Váš příznivec a obdivovatel Zdeněk HerodesFrantišek Lýsek

RNDr. Zdeněk Herodes ( nar.1955, 0strava)

Jen ve zpěvu…tak by se dal charakterizovat dosavadní život Zdeňka Herodese – člověka kamarádského, přátelského a vždy ochotného pomoci. Kromě aktivního zpívání se pouštěl i do organizace sborového života, ať už to byly koncerty, zahraniční cesty, nebo víkendový čas s dětmi a známými. Na každou zahraniční cestu se vždy vybavil kromě jiného i dostatečnou slovní zásobou a základní gramatikou jazyka země, kterou se chystal se sborem navštívit. Uváděl koncerty v angličtině, němčině, španělštině, italštině, francouzštině, japonštině…Dokáže odvozovat z milované latiny, kterou studoval nejen na havířovském gymnáziu, ale i během studia na Přírodovědné fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – obor analytická chemie. V profesním zaměření se věnoval výzkumné i praktické činnosti v oboru hematologie.

Záběr jeho zájmů nezná hranic, přesto svůj volný čas věnoval převážně aktivně pěveckým sborům. V současné době je členem Komorního sboru Ostrava a Pěveckého sdružení moravských učitelů. Je autorem monografie „ Lubomír Mátl…dirigentský mág“ (2016).
Workshop 2020 - Od kolíbky k muzice
IT - BOZP  *** Martin Krejčíček ***


Created by: Martin Krejčíček - KicaSoft © 2010-2023