IT - BOZP  *** Martin Krejčíček ***

Nabídka:
Hlavní stránka
Informace o festivalu
Kdo byl Fratišek Lýsek
Zapsaný spolek FPFL
VII. ročník 2010
VIII. ročník 2011
IX. ročník 2012
X. ročník 2013
XI. ročník 2014
XII. ročník 2015
XIII. ročník 2016
XIV. ročník 2017
XV. ročník 2018
XVI. ročník 2019
XVII. ročník 2020
XVII. ročník 2022
XVIII. ročník 2023
Festivalové střípky
Minulé ročníky
Fotogalerie
Obce festivalu
Ubytování a stravování
Turistika
Kontakty

AKTUALITY:


UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY

Změna adresy a informace o datové schránce
Info ZDE

XVII. ROČNÍK 2023 ZDE

Stará Ves 10.6.2022
Folklorní večer na zámku
foto ZDE

Stará Ves 4.6.2022
Obecní slavnosti
foto ZDE

Stará Ves 3.6.2022
Zámecké arkády
foto ZDE

Jistebník 21.5.2022
foto ZDE

Proskovice 30.4.2022
foto ZDE

Proskovice 29.4.2022
foto ZDE

SCHŮZE 2022
Schůze zástupců obcí k programu FPFL 2022 v Proskovicích
foto ZDE

XVII. ROČNÍK 2022 ZDE
MINULÉ ROČNÍKY ZDE
XVII. ROČNÍK 2020 ZDE
Stará Ves 2019
Staroveské arkády
foto ZDE

Stará Ves 2019
Folklór v zámeckém parku
foto ZDE

Stará Ves 2019
Obecní slavnosti - jizda kole obila
foto ZDE

Stará Ves 2019
Koncert pěveckých sborů
foto ZDE

Jistebník 2019
Koncert
foto ZDE

Jistebník 2019
Náves Jistebnických zpěváčků
foto ZDE

Jistebník 2019
Pochod Poodřím krajem Jistebnických zpěváčků
foto ZDE

Jistebník 2019
Pochod Poodřím krajem Jistebnických zpěváčků
Čti ZDE

Proskovice 2019
U Psotů

foto ZDE

Proskovice 2019
škola

foto ZDE

Tisková zpráva
setkání organizátorů folklórních festivalů
Čti ZDE

XVI. ROČNÍK 2019 ZDE

Schůze spolku 2019
foto ZDE

Libor Lýsek
(1930)-(†2019)
Čti ZDE

Marie Kučerová
(1924)-(†2019)
Čti ZDE


                                                                                                                                           

 Informace o festivalu

 

Z historie Festivalu Poodří Františka Lýska

 
V roce 2002 oslovil Ústav pro národní kulturu krajské odbory kultury a obce ,aby v zájmu péče o národní kulturu byl vyzvednut odkaz kulturních osobností, které jsou svým významem nadregionální, národní. Zároveň bylo vysloveno přání, aby byly podpořeny umělecké obory s těmito osobnostmi spojené. V našem regionu se zapsal jako významná osobnost národní umělec profesor PhDr. František Lýsek, Dr.Sc. – učitel, sbormistr, metodik hudební výchovy, sběratel lašských lidových písní.
                                                                                                                          
Realizací této myšlenky se nejdříve zabývalo Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice a úzká skupina kulturních pracovníků regionu.  Zastupitelstvo rozhodlo umístit na budovu proskovické základní školy pamětní desku, kterou zhotovil akad. sochař Miroslav Rybička.

                                                                                   
 
Tehdy vznikl za účasti starostů a kulturních komisí sousedních obcí návrh uspořádat festival ,na němž se budou prezentovat současné dětské i dospělé pěvecké sbory a národopisné soubory regionu, a to v Proskovicích – rodišti Fr. Lýska , v Jistebníku – v obci Jistebnických zpěváčků a ve Staré Vsi nad Ondřejnicí -sídlu SLPT Ondřejnica, který zpracovává Lýskem sesbírané lašské lidové písně.1. ročník FPFL proběhl v roce 2004. Počínaje tímto rokem se koná festival každoročně s finanční podporou Moravskoslezského kraje, pořádajících obcí a sponzorů.
 
                                                                                   
 
Z podnětu festivalu vzniklo pak unikátní Sousoší Jistebnických zpěváčků na návsi v Jistebníku, jako připomínka mimořádného vkladu zpěváčků životu a hudbě. Jeho autorem je opět akad. sochař Miroslav Rybička.
                                                                                   

  „Festival Poodří Františka Lýska se hlásí k osobnosti sbormistra Františka Lýska, který navždy změnil tvářnost dětského sborového zpěvu tím, že vyvedl děti na koncertní pódia doma i v zahraničí, získal pro ně skladby významných skladatelů a zahájil tak cestu za uměleckými parametry dětského sborového zpěvu. Rozhlasovými relacemi s nácvikem sborových skladeb inspiroval v minulém století učitele k zakládání školních pěveckých sborů. V aktivním zpěvu a ve školních sborech spatřoval základ rozvoje hudebnosti národa, jeho národní identity a estetické kultivace. Byl v neustálém kontaktu s dětmi a mládeží, jeho odborné studie vysoce oceňují hudební činnosti pro rozvoj časově prostorového chápání, muzikality a všeobecné inteligence. Lýskovu pracovitost dokládá rámcová statistika, v níž se uvádí přes 1400 veřejných rozhlasových a televizních relací, 4 samostatné filmy ,18 gramofonových desek se skladbami 40 autorů ,50 vlastních úprav lidových písní. Lýskovy sbory provedly přes 1200 skladeb různých stylových období, z toho 400 rukopisů. Tohoto zaměření je i 100 příspěvků ve sbornících a 20 knižně vydaných titulů. Všechny uvedené prezentace nejsou schopny zachytit lidský profil profesora Lýska, např. permanentní úsilí o uměleckou interpretaci sborové literarury, obhajobu vlastních ověřených metod práce s dětskými zpěváky a také vytrvalý boj o předmět hudební výchova v základním školství i ve vysokoškolském studiu.“         (Citováno z odborného pojednání Prof. PhDr. Aleny Burešové, CSc.)

--------------------------------------------------------------------------------
Sborový zpěv má v našem kraji velkou tradici. V Moravskoslezském kraji pracuje 70 registrovaných pěveckých sborů – ženských, mužských, smíšených. Dětských pěveckých sborů je téměř dvojnásobek. Jejich úroveň je různá, záleží samozřejmě na podmínkách každého z nich. V okresech Ostrava, Frýdek Místek, Nový Jičín je dětský sborový zpěv pěstován hlavně na úrovni základních a středních škol, v základních uměleckých školách a v poslední době v nově vznikajících sborových studiích. Všechny mají odborné vedení – vysokoškolsky vzdělané pedagogy v oboru hudební výchova nebo sbormistrovství.

IT - BOZP  *** Martin Krejčíček ***


Created by: Martin Krejčíček - KicaSoft © 2010-2023